Tìm kiếm

Xuân Bính Thân từ thiện tại Quảng Nam

08/03/2016 08:37
vào ngày 26/1/Bính Thân đoàn từ thiện chùa Bửu Đà do Đại Đức Thích Thị Vinh (tri sự chùa Bửu Đà) làm trưởng đoàn, đã đến thị trấn A Sờ (huyện Đông Giang) và thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang) thuộc tỉnh Quảng Nam......

Nhân mùa xuân năm Bính Thân, nhằm tạo điều kiện thuận duyên cho Phật tử phát tâm từ, đem tình yêu thương của người con Phật đến với mọi người, chư Tăng chùa Bửu Đà đã triển khai chương trình từ thiện cho đồng bào nghèo tại Quảng Nam. Bằng những món quà nhỏ nhưng với tâm thiện bao la rộng lớn của Chư Tăng và Phật tử chùa Bửu Đà, chắc chắn người nhận quà sẽ vui, Dưới sự chỉ đạo của HT Thích Như Tín (Viện chủ chùa Bửu Đà), vào ngày 26/1/Bính Thân đoàn từ thiện chùa Bửu Đà do Đại Đức Thích Thị Vinh (tri sự chùa Bửu Đà) làm trưởng đoàn, đã đến thị trấn A Sờ (huyện Đông Giang) và thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang) thuộc tỉnh Quảng Nam.

Tổng kinh phí cho chuyến từ thiện này trên 200.000.000 (hai trăm triệu đồng chẵn), do Phật tử chùa Bửu Đà và các mạnh thường quân đồng đóng góp.

Chùm ảnh ghi nhận: 

 1

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

1 11

1 12

1 13

1 15

1 16

1 17

1 18

1 19

1 20

1 21

1 22

1 23

1 24

1 25

1 26

1 27

1 28

1 29

1 30

1 31

1 32

1 33

1 34

1 35

1 36

1 37

1 38

1 39

1 40

1 41

1 42

1 43

1 44

1 45

1 46

1 47

1 48

1 49

1 50

1 51

1 52

1 53

1 54

1 55

1 56

1 57

1 58

1 59

1 60

1 61

1 62

1 63

1 64

1 65

1 66

1 67

1 68

1 69

1 70

1 71

1 72

1 73

1 74

1 75

1 76

1 77

1 78

1 79

1 80

1 81

1 82

1 83

1 84

1 86

1 87

1 88

1 89

1 90

1 91

1 92

1 94

1 95

1 96

1 97

1 98

1 99

1 100

1 101

1 102

1 103

1 104

1 105

1 106

1 107

1 108

1 109

1 110

1 111

1 114

1 116

1 117

1 119

1 120

1 121

1 122

1 123

1 124

1 126

1 127

1 128

1 130

1 131

1 132

1 133

1 134

1 135

1 137

1 138

1 139

1 140

1 142

1 143

1 150

1 152

1 1531 156

1 160

1 161

1 162

1 163

1 165

1 166

1 167

1 168

1 169

1 171

1 172

1 173

1 174

1 182

1 186

 

Hạnh Hiếu

Truyền Thông Thông Tin Phật Giáo Tp Hồ Chí mInh

 

Các tin tức khác