Tìm kiếm

Nhân sinh như cuộc dạo chơi

14/05/2023 20:48

Dặn mình bớt chút ồn ào

Sân si cũng bớt thêm vào bình yên

Nếu ai trót lỡ nhiễu phiền

Lặng thinh một nụ cười hiền bước qua

Dặn mình bớt chút kiêu ca

Thêm vào một ít vị tha cuộc đời

Nhân sinh như cuộc dạo chơi

Có gì chẳng thể thảnh thơi cõi lòng.

An nhiên

Các tin tức khác