Tìm kiếm

Sống vui mỗi ngày

22/05/2023 21:13

Hãy sống là mình nhé

Chớ phụ thuộc vào ai

Đừng để ướt mi hoài

Mau tàn phai nhan sắc.

Ai nghĩ gì ta mặc

Kệ những thứ viển vông

Đừng gom nhặt chất chồng

Rồi suy tư ảo não.

Nghe trái tim mách bảo

Phải luôn sống thiện lương

Đời bao chuyện khó lường

Lọc lừa và toan tính.

Không khom lưng xu nịnh

Chẳng luồn cúi cầu xin

Dù ba nổi bảy chìm

Quyết tâm là thắng lợi.

Đường dù xa cũng tới

Mạnh mẽ mỗi bước chân

Đừng nhụt chí lần khân

Dở dang bao niềm ước.

Tương lai còn phía trước

Hạnh phúc vẫn chờ ta

Đừng ủ rũ mau già

Vui mỗi ngày bạn nhé...!!!

St

Các tin tức khác