Tìm kiếm

Đừng vì thất bại nhất thời mà nản chí

07/05/2023 20:54

THẤT BẠI HÔM NAY, NGÀY SAU TA LÀM LẠI. THÀ THUA Ở CUỘC CHƠI, CHỨ KHÔNG ĐỂ THUA CUỘC ĐỜI

Tư Mã Ý nói:

Đánh trận, cái đầu tiên phải học là giỏi thua, thua mà không nhục, thua mà không đau, mới là kẻ cười sau cùng.

Cuộc đời là một hành trình dài không ai nói trước được đoạn cuối. Chính vì thế, kẻ kiên tâm bền chí nhất mới có thể định hình được sức mạnh.

Đừng vì thất bại nhất thời mà nản chí bởi bạn có thể thua ở một cuộc chơi, nhưng đừng nên thua ở cuộc đời.

St

Các tin tức khác