Tìm kiếm

Trải nghiệm . . .

07/05/2023 20:52

 

"Có đi qua cơn mưa

Mới biết thương ngày nắng

Có đi qua trống vắng

Mới thấy cần có nhau

Có trải nghiệm nỗi đau

Mới biết cần chia sẻ

Có âm thầm lặng lẽ

Mới biết quý cuộc đời"

Có nhặt hạt cơm rơi

Mới thương người lao động

Có nhờ vỉa hè sống

Mới quý mái tranh nghèo

Có sóng gió gieo neo

Mới thương đông lạnh giá

Có gần người già cả

Mới quý trọng thanh xuân

Có lầm lỡ đôi lần

Mới thấm nhuần nhân quả

Có đi qua vấp ngã

Mới thương kẻ cơ hàn

Có trải nghiệm vô vàn

Ấy mới là cuộc sống...

St

Các tin tức khác