Tìm kiếm

Làm sao để người thích sống ẩn dật vẫn chan hòa với mọi người?

17/04/2023 21:08
Một người vui thú trong đời sống ẩn dật có thể bị người khác xem như là người khó thân cận hay bất hợp tác. Vậy thì làm thế nào để một người thích sống ẩn dật nhưng vẫn chan hoà được với mọi người?

Đáp:  

Đời sống quần tụ khó có thể thực hiện việc hành thiền. Thực vậy đó là một chướng ngại lớn đối với việc phát triển định và tuệ.

Trước khi quý vị đắc một đạo quả nào đó quý vị phải sống ẩn cư, chăm chú vào việc hành thiền, và đừng để bị vướng mắc vào đời sống xã hội.

Một số người có thể nhận ra mặt tốt của quý vị và nghĩ rằng quý vị là vị sư hay tu nữ thực thụ sống đúng theo những hướng dẫn của Đức Phật, nhiệt tâm hành Pháp (Dhamma).

Một số người khác có thể nghĩ lầm rằng quý vị là người xấu‘. Tuy nhiên việc người khác nhìn quý vị như thế nào, quý vị cũng không thể làm khác hơn được, bởi vì quý vị không thể buộc tất cả mọi người phải nhìn quý vị như một người tốt.

 

Hơn nữa cách nhìn của họ như thế nào cũng hoàn toàn không quan trọng. Quý vị chắc chắn không trở thành một người giác ngộ hay phải xuống địa ngục vì cách nhìn của họ được.

Nếu quý vị muốn hoà nhập với mọi người, tốt hơn hết quý vị hãy làm điều đó sau khi quý vị đã đắc A-la-hán thánh quả, hoặc nếu không, ít nhất sau khi quý vị đã đắc đạo quả nhập lưu.

Còn nếu quý vị không biết cách làm thế nào để hành cho đến khi chứng đắc đạo quả, quý vị nên sống với một vị thầy thiện xảo và thực hành dưới sự hướng dẫn của vị ấy cho đến khi đắc mới thôi.

Trích sách: Cỗ Xe Đại Giác

Tác giả: Thiền Sư Pa Auk Sayadaw

Các tin tức khác