Tìm kiếm

Làm sao để sống cuộc đời không bị lầm lỗi?

17/04/2023 21:06
Hỏi: Kính thưa Thầy, làm sao để sống trong cuộc đời mà không bị lầm lỗi?

Đáp:

Phải thực hành đúng con đường Bát Chánh Đạo bằng tất cả quyết tâm, cả cuộc đời. Phải hiểu:

Chánh kiến: Hiểu đúng đạo lý ở đời.

Chánh tư duy:  Thanh lọc nội tâm.

Chánh ngữ:  Không nói điều sai lầm.

 

Chánh nghiệp: Tạo vô số điều phúc.

Chánh mạng: Có một nghề chân chánh để nuôi thân.

Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định: Thực hành tu tập.

Càng tu càng thấy lỗi mình thì trí tuệ càng cao. Vì thế, bước đầu tu hành nên cầu nguyện Phật cho con luôn thấy lỗi mình từ trong thầm kín. Từ đó, mỗi ngày ta càng thấy lỗi của mình mà nhanh chóng sửa sai. Đến khi chết ta sẽ ra đi trong an lành.

 

Các tin tức khác