Tìm kiếm

Tp. HCM: H. Củ Chi: Gần 1000 phần bún chay được chùa Hạnh Đức phát cho bà con ấp Bến Cỏ

02/04/2023 20:35
Đồng cảm và chia sẻ với các cấp lãnh đạo tại xã Phú Hòa Đông, trong công tác giúp đỡ mọi người dân còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, được sự cho phép của Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức), sự đồng thuận của chư Tăng tại bổn tự, đào tràng Phật tử chùa Hạnh Đức phát thức ăn chay một tháng 1 lần.


Duyên Thiện Phước mỗi kỳ trao tặng từ 500 đến 1000 phần thức ăn chay cho bà con nghèo.


Chương trình Duyên Thiện Phước được Đại đức Thích Hạnh Hiếu thống nhất mỗi tháng 1 kỳ nhằm chia sẻ những khó khăn với bà con ấp bến cỏ (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh) những phần thức ăn chay đầy nghĩa tình của Đại đức Thích Hạnh Hiếu dành tặng cho mọi người thể hiện tinh thần từ bi của Đạo Phật, sự đồng cảm và chia sẻ mong muốn mọi người được sức khỏe bình an trong cuộc sống.Đại đức Thích Hạnh Hiếu cùng quý Phật tử chuẩn bị những phần thức ăn chay ngon tặng cho bà con.

 


 

Phật tử luôn giữ chánh niệm trong suốt quá trình chế biến thức ăn dành tặng cho bà con nghèo.

 


 

Từ ngày Đại đức rời chùa Bửu Đà Q.10 về hành đạo tại chùa Hạnh Đức H. Củ Chi

đã trao tặng hàng chục ngàn xuất ăn chay cho bà con nghèo.

 


 

Mỗi người một việc luôn giữ chánh niệm trong quá trình chế biến thức ăn

 


 

Đại đức đích thân làm thức ăn chay dành tặng cho mọi người.

 


 

3h sáng mọi người đã về chùa để chuẩn bị phần thức ăn cho kịp để 6h sáng bà con dùng cho ngon miệng.

 


 

Duyên Thiện Phước Kỳ 9 trao tặng gần 1000 phần ăn chay cho bà con nghèo.

 

ĐỒNG TUẤN - ĐỒNG PHÁT - ĐỒNG TRÍ - ĐỨC TUỆ - HẠNH PHƯỚC

Các tin tức khác