Tìm kiếm

Tp. HCM: H. Củ Chi, Khóa lễ sám hối, trao quà lần 2 kính mừng Phật đản PL 2567

Ngày 14/4 năm Quý Mão, tại chùa Hạnh Đức diễn ra trang nghiêm khóa lễ sám hối, trao quà lần 2 kính

Tp. HCM: H. Củ Chi: Phát quà cho bà con ấp Bến Cỏ tại chùa Hạnh Đức nhân mùa Phật đản PL 2567

Kính mừng Phật đản PL 2567, chùa Hạnh Đức trao 1000 phần quà cho bà con.

Tp. HCM: H. Củ Chi: Trang nghiêm lễ tắm Phật tại chùa Hạnh Đức

Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc, ba ngàn thế giới đón Như Lai
Audio